card

“Улаанбаатар хотын захиргааны шинэ цогцолбор”

БАЙРШИЛ:  Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг , 6-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Зөвлөх үйлчилгээ
ОН: 2014

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх