card

Шинэ нисэх буудлын төсөл

1. Захиргааны барилга
2. Ачаа шуудан дамжин өнгөрүүлэх төвийн барилга
3. Аэродромын засвар үйлчилгээний төвийн барилга

БАЙРШИЛ:  Төв аймаг , Сэргэлэн сум, Хөшигтийн хөндий
ЗАХИАЛАГЧ: Зам тээврийн яам, Монголын иргэний нисэхийн удирдах газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Зөвлөх үйлчилгээ
ОН: 2011

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх