card

“Нисэх онгоцны буудлын зорчигч үйлчилгээний барилгын гадна тохижилт”

БАЙРШИЛ:  Төв аймаг Сэргэлэн сум, Хөшигтийн хөндий
ЗАХИАЛАГЧ: Зам тээврийн яам, Монголын иргэний нисэхийн удирдах газар 
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2011

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх