card

“1-р арван жилийн сургуулийн гадна талбайн тохижилт”

БАЙРШИЛ:  Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар хот
ЗАХИАЛАГЧ: Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар хот, 1-р сургууль
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2015

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх