card

“Барилгын хийц бүтээц, сорил, шинжилгээний лаборатори”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Барилга Хот Байгуулалтын Яам, Барилгын хөгжлийн төв
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2009

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх