card

ЭКОЮУБИ ХХК-ийн “Хог боловсруулах үйлдвэр”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: ЭКОЮУБИ ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2009

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх