card

88-р сургуулийн “Спорт заалны барилга”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, Хонхор
ЗАХИАЛАГЧ: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2018

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх