card

Иргэн Д.Мөнхжаргалын “Спорт залны барилга”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 10-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Иргэн Д.Мөнхжаргал
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2016

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх