card

“Мал түүхий эдийн зах”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
ЗАХИАЛАГЧ: Мах импекс ХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2001

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх