card

“100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг
ОН: 2017

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх