card

Хөшигтийн хөндий дэх Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлыг даган хөгжих “Аэро сити дагуул хотын ерөнхий төлөвлөгөө”

БАЙРШИЛ: Төв аймаг, Сэргэлэн сум, Хөшигтийн хөндий
ЗАХИАЛАГЧ: БХБЯ, НЗДТГ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Ажлын зураг, ТЭЗҮ
ОН: 2018

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх