card

МУЕТГ-ын албан хаагчдын “Орон сууцны барилга”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2011

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх