card

Иргэн Д.Дэжидмаагийн “Үйлчилгээтэй 32 айлын орон сууц

БАЙРШИЛ: Хэнтий аймаг, Хэрлэн Сум, 3-р баг
ЗАХИАЛАГЧ: Иргэн Д.Дэжидмаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2021

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх