card

НЗДТГазрын албан хаагчдын орон сууцны барилга

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2018

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх