card

Морингийн даваа – Залуус 1 орон сууцны хороолол

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 21-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Барилга Хот Байгуулалтын Яам
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2021

Бусад төслүүд

Хүсэлт илгээх